Forside
«
»
Banner1-01.jpg
Banner1-02.jpg
Banner1-03.jpg
Banner1-04.jpg
Banner1-05.jpg
Banner1-06.jpg

Privatlivspolitik for Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a.


Dataansvar:

Som leverandør af fjernvarme til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

Kontaktoplysninger:

Hejnsvig Varmeværk er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktperson: Ole Bolding

Adresse: Østermarksvej 25

CVR: 15978538

Telefon: 75335789

Mail: hejnsvigvarme@mail.dk

 

Vi ønsker at sikre fair og transparent behandling af personoplysninger:

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilke(t) formål.

 

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler, som udgangspunkt, almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og målernummer for at opfylde vores aftale med dig om levering af fjernvarme.

Vi anvender oplysninger om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester, samt i vores kontakt med dig.

 

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til bestemte formål:

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af fjernvarme og andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker for at levere fjernvarme, at sikre, at vi har adgang til installationerne og for at sikre, at vi modtager betaling for de leverede ydelser. Derudover overvåger vi dit forbrug med henblik på at driftsoptimere vores ydelser og for at sikre dig en så effektiv levering og så billig fjernvarme som mulig.

 

Vi behandler kun relevante personoplysninger:

Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, som er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere oplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

 

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger:

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, som er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger:

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

 

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige:

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

 

Vi videregiver dine personoplysninger til forretningsmæssige formål:

Vi videregiver dine data til f.eks. samarbejdspartner, som GEV, der står for opkrævning af varme og målerregistrering. Kommer du i restance med betaling af varme, videresender vi dine oplysninger til advokat eller inkassobureau. Vi har databehandleraftaler med disse samarbejdspartner, der betyder, at disse partner også overholder lovgivningen om personoplysninger, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

 

Sikkerhed:

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Dine rettigheder:

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet:

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks. hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, vi indhentede dem til, kan du bede om, at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hejnsvig Varmeværk

Østermarksvej 25, 7250 Hejnsvig

  75 33 57 89        mail@hejnsvigvarme.dk

CVR: 15978538
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.