Forside
«
»
Banner1-01.jpg
Banner1-02.jpg
Banner1-03.jpg
Banner1-04.jpg
Banner1-05.jpg
Banner1-06.jpg

Om Hejnsvig Varmeværk

 

Østermarksvej i Hejnsvig blev i 1992 en rød murstensbygning rigere. Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a., der er et barmarksværk, var opført og klar til at forsyne lokalbefolkningen med varme.

En gasmotor, en gaskedel og en akkumuleringstank var de få enheder værket havde fra begyndelsen og frem til 2002.

De få enheder var dog ikke nok for Hejnsvig Varmeværk. Derfor blev der fortaget en udvidelse i 2002, hvor endnu en gasmotor og en større akkumuleringstank skulle hjælpe til med forsyningen.


I 2008 skete der yderligere nye tiltag hos Hejnsvig Varmeværk. En ambitiøs målsætning blev søsat. Værket skulle på Danmarkskortet inden for grøn energi. De fossile brændsler skulle udfases inden 2025, hvor værket ville være CO2-neutral.

Målsætningen var ambitiøs. Nogle var skeptiske og mente, at målsætningen endda var urealistisk.
Men Hejnsvig Varmeværk stod fast og ville indfri den ambitiøse målsætning. I 2011 begyndte rejsen mod en grønnere verden.


Et nyetablerede solvarmeanlæg i 2011 skulle bidrage til den ambitiøse grønne målsætning. Allerede i 2013 tog varmeværket endnu et skridt mod CO2-neutraliteten. Solvarmeanlægget blev yderligere udvidet til det samlede areal på 5.767 m², som det udgør i dag. Anlægget bidrager mellem 20-25 % af Hejnsvig Varmeværks varmeproduktion.

 

Målsætningen var ikke indfriet med etableringen af solvarmeanlægget. Derfor søgte varmeværket om tilladelse hos Energistyrelsen til at opsætte en biomasseanlæg, hvor træpiller skulle udgøre brændselselementet. Hejnsvig Varmeværk fik godkendelse fra Energistyrelsen, og dernæst var det på med arbejdshandskerne. Opførslen stod på fra foråret 2016 og til 15. oktober samme år.

 

Fra den efterårsdag blev den ambitiøse grønne målsætning indfriet - men det stopper ikke her. Hejnsvig Varmeværk fortsætter med at have øje for de grønne energiløsninger. Det har blandt andet resulteret i, at kraftvarmeproduktionen i 2021 blev nedlagt. Værkets to gasmotorer fra 1992 og 2002 havde tjent sine dage, og i stedet får Hejnsvig Varmeværk og dets forbrugere gavn af en elkedel, der fra sommer 2022 skal bidrage yderligere til den grønne ambition for fremtiden.

 

Hvert enkelt trin i processen har bidraget til, at Hejnsvig Varmeværk kunne opnå indfrielsen af målsætningen om at udfase fossilt brændsel.

Siden 2008 og frem til i dag har de grønne energiløsninger krævet investeringer for 20 mio. kr. De investeringer kommer dog Hejnsvig Varmeværks 380 forbrugere til gode.

 

Hejnsvig Varmeværk arbejder målrettet og ambitiøs for at skabe en grøn fremtid. Varmeværket tager ansvaret for Jorden seriøs ved at forbruge og bruge den på den rigtige måde. Det er nemlig grøn energi!

 


Målsætningen for Hejnsvig Varmeværk

 

Hejnsvig Varmeværk vil være på forkant med udviklingen inden for varmeforsyning. Målsætningerne har bidraget dertil og været medvirkende til et renere miljø i lokalsamfundet.

 

Hejnsvig Varmeværk ønsker også:

  • At produktions- og forsyningsanlæg har mindst muligt energitab
  • At servicere kunder og rådgive om energirigtig drift af varmeinstallationer
  • At varmeprisen er så lav som muligt
  • At afregningsformen er let forståelig


1992 – Hejnsvig Varmeværk opført

2002 – udvidelse med en ekstra gasmotor og større akkumuleringstank

2008 – Grøn målsætning søsættes

2011 – Solvarmeanlæg, etape 1

2013 – Solvarmeanlæg, etape 2

2016 – Biomasseanlæg

2016 – CO2-neutral

2021 -  Kraftvarmeproduktionen nedlægges

2022 -  Elkedel

 

 

Driftsleder

Ole Bolding

Hejnsvig Varmeværk

Østermarksvej 25, 7250 Hejnsvig

  75 33 57 89        mail@hejnsvigvarme.dk

CVR: 15978538
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.