Forside
«
»
Banner1-01.jpg
Banner1-02.jpg
Banner1-03.jpg
Banner1-04.jpg
Banner1-05.jpg
Banner1-06.jpg

Om Hejnsvig Varmeværk

 

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. er et barmarksværk som blev etableret i 1992. Værket har i dag 375 andelshavere.

 

Da værket blev bygget i 1992 havde man en gasmotor og en gaskedel, samt en akkumuleringstank. Disse enheder producerede varmen frem til 2002.

 

I 2002 udbyggede man værket med en motor mere og en større akkumuleringstank.

 

I 2008 lavede varmeværket en ambitiøs målsætning som gik ud på, at sætte varmeværket på danmarkskortet inden for grøn energi og dermed udfase fossilt brændsel. Varmeværket besluttede sig for, at man i 2025 skulle være CO2 neutrale. En målsætning som ikke alene var ambitiøs, men også en målsætning, som mange mente var urealistisk.

 

Den grønne ambitiøse målsætning blev indfriet 15. oktober 2016.

 

Rejsen mod de grønne værdier begyndte i 2011, hvor første etape af målsætningen begyndte med solvarmeanlægget. De to næste trin i jagten på CO2 neutraliteten kom i 2013, hvor varmeværket udvidede solvarmeanlægget yderligere (samlet areal 5.767 m2), så i dag udgør solvarmeproduktionen 25% af den samlede varmeproduktion.

 

I 2015 søgte varmeværket Energistyrelsen, om vi måtte opsætte en biomassekedel baseret på træpiller som brændsel - varmeværket fik godkendelsen og gik derefter i gang med byggeriet i foråret 2016.

 

På denne måde har hvert enkelt trin i målsætningen bidraget til, at det nu var muligt at udfase fossilt brændsel på varmeværket.

 

I alt har varmeværket investeret 17,6 mio. kroner i grønne energiløsninger fra 2008 til 2016 - investeringer som kommer andelshaverne til gode.

 

Varmeværket arbejder målrettet og ambitiøs - vi tager vores ansvar for jorden seriøst, og en af de måder, vi kan vise det på, er at sørge for, at vi forbruger og bruger den på den rigtige måde - det er grøn energi.

 

 

Målsætning for Hejnsvig Varmeværk.

 

Hejnsvig Varmeværk vil med disse målsætninger være på forkant med udviklingen inden for varme-
forsyning, og derved medvirke til et renere miljø i lokalsamfundet.

  • At produktions- og forsyningsanlæg har mindst mulig energitab.
  • At servicere kunderne og rådgive dem om energirigtig drift af deres varmeinstallationer.
  • At varmeprisen er så lav som mulig.
  • At afregningsformen er let forståelig.

 

Driftsleder
Ole Bolding.

Hejnsvig Varmeværk

Østermarksvej 25, 7250 Hejnsvig

  75 33 57 89        hejnsvigvarme@mail.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.